Heinz Peter Hollerweger – “Sếp” bộ phận Total Vehicle Development của Audi

Heinz Peter Hollerweger – “Sếp” bộ phận Total Vehicle Development của Audi

Thứ ba , 10/07/2020 | 14:25

Heinz Peter Hollerweger sinh ra tại Linz, Áo vào ngày 5 tháng 4 năm 1953 và đã đứng đầu bộ phận Total Vehicle Development của Audi kể từ tháng 4 năm 2005.