Chuyện gì xảy ra nếu không có “Mẹc” tại VIMS 2017

Chuyện gì xảy ra nếu không có “Mẹc” tại VIMS 2017

Thứ sáu , 08/12/2023 | 02:48

“Vắng mợ thì chợ vẫn đông”. Giả dụ như Mercedes-Benz Việt Nam không tham gia VIMS 2017, triển lãm xe nhập sẽ vẫn diễn ra, vẫn đông. Nhưng hẳn là sẽ kém vui...