Tháng 6: Suzuki hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô

Tháng 6: Suzuki hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô

Thứ ba , 13/08/2020 | 23:47

Phản ứng nhanh Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường ô tô, Suzuki vừa đưa ra chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng.