Lời cảnh báo từ thị trường ôtô Việt Nam 2018

Lời cảnh báo từ thị trường ôtô Việt Nam 2018

Thứ sáu , 04/03/2024 | 05:44

Ngay từ lúc này, lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết quốc tế đã bắt đầu cho thấy những hình dung ngày càng rõ nét về thị trường ôtô Việt Nam, với năm 2018 là điểm khởi...