Khai mạc ngày hội trải nghiệm “CHẠM.THỬ.TIN- CHẤT LƯỢNG TOYOTA”

Khai mạc ngày hội trải nghiệm “CHẠM.THỬ.TIN- CHẤT LƯỢNG TOYOTA”

Thứ bảy , 24/04/2019 | 09:42

Sáng nay (18/11/2017), Toyota Việt Nam đã khai mạc ngày hội trải nghiệm “CHẠM.THỬ.TIN- CHẤT LƯỢNG TOYOTA” tại Hà Nội.