Trung Quốc giới thiệu xe bọc thép mới

Trung Quốc giới thiệu xe bọc thép mới

Thứ tư , 01/10/2023 | 12:11

Công ty Norinco (Trung Quốc) giới thiệu xe bọc thép mới