Vespa Henry IX – niềm đam mê của tôi (P.2)

Vespa Henry IX – niềm đam mê của tôi (P.2)

Thứ sáu , 23/09/2019 | 01:23

Tôi yêu Vespa, yêu PX theo một cách rất riêng. Cách độ xe, dọn xe của tôi cũng riêng như thế. Và thế là, chiếc xe mang tên “Henry IX” ra đời.