Top 5 chiếc xe không thể thiếu trong đoàn xe của Tổng thống Mỹ

Top 5 chiếc xe không thể thiếu trong đoàn xe của Tổng thống Mỹ

Thứ tư , 15/04/2024 | 22:49

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ bao gồm một đội xe khá lớn với đủ mọi phương tiện và chức năng có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Tổng thống.