Lykan hyperSport chính thức vào biên chế của cảnh sát Abu Dhabi

Lykan hyperSport chính thức vào biên chế của cảnh sát Abu Dhabi

Thứ bảy , 09/12/2019 | 08:02

Phải mất đến 4 năm thử nghiệm, Lykan HyperSport mới chính thức được phê duyệt vào biên chế của đội xe tuần tra sở cảnh sát Abu Dhabi.