Mitsubishi Motors muốn đẩy mạnh sử dụng ô tô điện tại Việt Nam

Mitsubishi Motors muốn đẩy mạnh sử dụng ô tô điện tại Việt Nam

Thứ hai , 22/10/2019 | 15:35

Chiều nay (15/01), Tập đoàn Mitsubishi Motors Corporation (MMC) đã ký Biên bản Ghi nhớ với cơ quan thuộc Chính phủ Việt nam, theo đó tập đoàn dự định nghiên cứu các phương thức tốt nhất để quảng bá...