Yamaha Motor Việt Nam khánh thành dây chuyền lắp động cơ cho xuất khẩu

Yamaha Motor Việt Nam khánh thành dây chuyền lắp động cơ cho xuất khẩu

Thứ bảy , 07/12/2023 | 19:35

Ngày 19/5/2023, công ty Yamaha Motor Việt Nam chính thức khánh thành dây chuyền lắp động cơ cho xuất khẩu.