Ngày 1 chặng 5 ARRC 2018: Khó khăn và sự nỗ lực của tay đua Việt

Ngày 1 chặng 5 ARRC 2018: Khó khăn và sự nỗ lực của tay đua Việt

Chủ nhật , 09/08/2020 | 21:36

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất của chặng 5 ARRC 2018, bằng sự nổ lực và cố gắng, cả 2 tay đua của Việt Nam đã vượt qua những sự khó khăn để đạt thành tích đáng khích...