Những thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7

Những thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7

Thứ hai , 30/10/2020 | 21:15

Quy chuẩn 41/2019 thay thế cho 41/2016 hiệu lực từ 1/7/2020 quy định xe tải có khối lượng chuyên chở 950-1.500 kg không còn được coi là xe con.