Một triệu kiểu chết vì giao thông ở Việt Nam

Một triệu kiểu chết vì giao thông ở Việt Nam

Thứ ba , 21/02/2020 | 01:53

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, tai nạn giao thông ở Việt Nam được coi là cao nhất thế giới, cứ trong 100.000 người thì có hai chục người thiệt mạng vì bị xe tông, xe cán hay xe đụng...