Bắc thang lên hỏi ông Trời

Bắc thang lên hỏi ông Trời

Thứ bảy , 25/09/2020 | 00:21

“Oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp…”. Vừa chui gọn vào trong garage sau một ngày chen lấn giữa chốn kinh kỳ gió bụi, chiếc xe đã lẩm bẩm.