Tại sao xe tải phải ghi thông tin lên cửa xe?

Tại sao xe tải phải ghi thông tin lên cửa xe?

Thứ sáu , 19/02/2020 | 19:00

Theo quy định, xe tải phải niêm yết tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải, tự trọng của xe, tải trọng được phép chở của xe ở mặt ngoài hai bên cánh cửa buồng...