Tổng Giám Đốc Porsche Việt Nam: "Chúng tôi vẫn giữ được đà tăng trưởng"

Tổng Giám Đốc Porsche Việt Nam: "Chúng tôi vẫn giữ được đà tăng trưởng"

Thứ tư , 12/07/2020 | 12:35

“Mặc dù thuế tăng và tình hình kinh tế không có nhiều thuận lợi, nhưng chúng tôi vẫn giữ được đà tăng trưởng so với năm 2015” – Đó là chia sẻ của ông Andreas Klinger - Tổng Giám đốc (TGĐ) Porsche...