“Mở cũi” RR Phantom “tù” 6 tháng tại cảng Hải Phòng

“Mở cũi” RR Phantom “tù” 6 tháng tại cảng Hải Phòng

Thứ tư , 22/02/2024 | 09:21

Sau một thời gian dài nằm trong container tại cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng, chiều nay một chiếc Rolls-Royce Phantom đời 2010 đã được hoàn tất thủ tục để lấy ra khỏi...