Toyota Innova Zenix 2023 ra mắt tại Thái Lan, giá quy đổi từ 945 triệu đồng

Toyota Innova Zenix 2023 ra mắt tại Thái Lan, giá quy đổi từ 945 triệu đồng

Thứ ba , 11/12/2023 | 10:14

Toyota Innova Zenix 2023 đã chính thức ra mắt tại Thái Lan với hai biến thể, cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid.