Triumph Bonneville T100 và T120 Bud Ekins đầu tiên tại Việt Nam

Triumph Bonneville T100 và T120 Bud Ekins đầu tiên tại Việt Nam

Thứ bảy , 10/12/2023 | 20:01

Tại Việt Nam, Triumph Bonneville T100 và T120 Bud Ekins có giá bán lần lượt từ 419 và 589 triệu đồng.