Tesla Model 3 màu "độc" về Việt Nam

Tesla Model 3 màu "độc" về Việt Nam

Thứ sáu , 21/04/2024 | 09:22

Chiếc Tesla Model 3 màu "độc" được khui công tại Sài Gòn là chiếc thứ 2 về Việt Nam, cạnh tranh với BMW 3-Series và Mercedes-Benz C-Class.